Cursus Veilig Werken aan de Weg icm Cursus CROW 96b
gemeente Valkenburg a/d Geul


Op 5 en 6 maart werd aan een aantal medewerkers van de buitendienst van de gemeente Valkenburg a/d Geul de cursus:

Veilig werken aan de weg gecombineerd met de cursus CROW 96b (verkeersmaatregelen binnen de bebouwde kom) gegeven door Jan van Tilburg en Jan Pouls.

Deze cursus welke “op maat” is ontwikkeld door Jan van Tilburg is bestemd voor medewerkers van wegbeheerders (gemeenten, provincie en rijk). In deze cursus komen de veiligheidsaspecten aan de orde die nodig zijn voor het veilig werken aan de weg. Verder wordt in deze cursus dieper ingegaan op het plaatsen van borden tijdens wegwerkzaamheden. Ook de soorten figuren die geplaatst moeten worden bij de verschillende soorten werkzaamheden aan de soort weg worden uitgebreid behandeld. In het theorie gedeelte wordt de inhoud en de werkwijze behandeld conform CROW 96b. Uitleg over de zoekmethode in het lesboek komen ruimschoots aan de orde.

Hierdoor kunnen de medewerkers van de buitendienst zelf controleren of er tijdens de werkzaamheden aan de weg hiaten zijn in het plaatsen van de figuren door aannemers.

Ook voor aannemers is deze cursus zeer aan te bevelen zodat voor de zowel de mensen die de daadwerkelijke werkzaamheden verrichten als ook de weggebruiker de veiligheid bij de werkzaamheden is gewaarborgd.

Tijdens de cursus komt ook het praktijkgedeelte ruimschoots aan de orde. Middels het zoeken in de regelgeving omtrent het soort figuur dat geplaatst moet worden bij een afzetting wordt dit vervolgens in de praktijk, op de openbare weg toegepast. Hierbij komen alle aspecten op het gebied van veiligheid aan de orde; van het soort bord dat geplaatst moet worden tot aan de veiligheidskleding.

Na deze 2 daagse cursus waren alle cursisten zeer tevreden over de opzet en inhoud van deze cursus. Met name de combinatie van theorie en praktijk werd als zeer goed ervaren.

Hieronder nog enkele foto’s die weergeven hoe enthousiast de deelnemers aan de cursus deelnamen.

 << terug