Top resultaat cursus: BRL 9101.


Op 22 februari en 1 maart werd door Verkeersadvies Jan van Tilburg samen met Jan Pouls Training en verkeersadvies een cursus BRL 9101 verzorgd voor medewerkers van Polygarde Maastricht. Deze opleiding werd verzorgd in opdracht van Noptra Security in Susteren.

 

Maar liefst 19 kandidaten werden door Jan van Tilburg, in 1,5 dag voorbereid op het examen procescertificaat KOMO BRL9101: medewerker. We waren dan ook bijzonder verheugd dat alle 19 kandidaten met goed gevolg het examen afsloten. Allen slaagden voor het examen, een schitterend resultaat. In het voortraject waren alle 19 kandidaten door Jan Pouls reeds opgeleid tot gecertificeerde beroepsverkeersregelaar.

Jan van Tilburg heeft de afgelopen maanden specifiek voor het procescertificaat BRL9101 leer- en lesstof ontwikkeld. Deze lesstof voldoet aan de gestelde exameneisen zodat medewerker en vakman een grote slagingskans hebben voor dit examen.

Wij feliciteren alle kandidaten met de behaalde resultaten en Polygarde Maastricht met 19 prima opgeleide beroepsverkeersregelaars die, daar waar nodig naast verkeer regelen, ingezet kunnen worden bij het plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen op en aan de openbare weg.

 

BRL9101 certificatie geeft bedrijven en hun medewerkers het recht om verkeersmaatregelen toe te passen bij werken in uitvoering en evenementen op:

 

Steeds meer wegbeheerders en bedrijven stellen deze certificering als eis om wegwerkzaamheden te mogen uitvoeren.<< terug