Schuilen in de Leeuw van Vlaanderen


Op 2 maart ijl werd er weer een groep van 6 cursisten geëxamineerd. De kandidaten waren afkomstig van verschillende bedrijven uit de regio. Het betroffen;  Veilig en Schoon uit Geleen, Polygarde uit Maastricht en Trivion beveiligingen uit Roermond.

 In de voorbereiding hadden de kandidaten een theoriedag gehad in het Veiligheidscentrum in Nuth. Deze theoriedag werd door de cursisten als  positief en leerzaam beoordeeld. Deze dag werd afgesloten middels een theorietoets, bestaande uit 23 vragen die door de kandidaten beantwoord moesten worden.

Alle kandidaten slaagden met ruim voldoende voor deze toets.

Het praktijkgedeelte werd gedaan in Gulpen op de kruising van de Rijksweg en de Ingberdorpstraat. Op vrijdag 28 februari was de 1e praktijkdag in Gulpen. Voor de meeste cursisten was dit een hele ervaring en hetgeen in de theoriedag werd verteld werd bewaarheid in de praktijk. Die vrijdag was het prima weer, het zonnetje scheen, op de mooist gelegen examenkruising van Nederland. Deze kruising is de poort naar het achtergelegen prachtige Limburgse heuvelland. Vele recreanten fietsers maken van deze kruising gebruik. Natuurlijk een extra aandachtspunt voor de kandidaten alsmede de,  vlak bij het kruispunt gelegen scholengemeenschap Sophianum. Aan het einde van de 1e praktijkdag konden alle 6 de kandidaten zelfstandig op de kruising het verkeer regelen. Met een goed gevoel werd het weekend ingegaan in  de wetenschap dat op woensdag 2 maart het examen zou plaatsvinden.

Op woensdag 2 maart was iedereen op tijd aanwezig om tijdens het dagdeel voor het examen de puntjes op de I te zetten voor het examen. In de ochtend begon maart echter zijn staart te roeren.

Omstreeks 10:00 uur trok een dusdanig hevige sneeuw/regenbui over de kruising dat we genoodzaakt waren om te stoppen. Gelukkig had de uitbaatster van de taverne De Leeuw van Vlaanderen dit snel in de gaten en ondanks dat de zaak op deze dag gesloten was mochten we in dit prachtige en gezellige eetcafe schuilen tijdens deze bui  en werd ons een warme kop koffie aangeboden.  Maxi super bedankt, we komen graag bij jou terug !!!!!!Nadat de bui verder was getrokken konden we doorgaan met de praktijk. Tot 12.00 uur werd geoefend en met veel vertrouwen werd de komst van de gedelegeerde van de politieacademie afgewacht. Om 13:00 uur werd begonnen met het examen, waarbij enkele kandidaten “stijf stonden” van de zenuwen. Helaas bevorderde dit bij 2 kandidaten niet de wijze van regelen. Enkele “fouten” werden begaan. Dit kwam tot uiting in hun beoordeling. Beiden slaagden niet voor het examen, helaas !!! De 4 andere kandidaten hadden hun zenuwen prima onder controle en regelden op de juiste wijze het verkeer. Met positieve kritieken van de gedelegeerde werd hun medegedeeld dat ze waren geslaagd voor hun examen.

Jammer dat niet alle kandidaten slaagden, maar uiteindelijk moet je wel aan de eisen voldoen gesteld in het examen.

De kandidaten die niet zijn geslaagd, krijgen in de  herkansing nogmaals de mogelijkheid  te laten zien dat ze geschikt zijn als beroeps verkeersregelaar.

De geslaagden, proficiat,  en veel succes in jullie nieuwe baan !
Ben voorzichtig in het verkeer !!<< terug