Kkkkkkkkkkkoud en botsing


Door Jan Pouls werd op 25-29 en 1 maart jl een cursus beroepsverkeersregelaar verzorgd, aangevraagd door de afdeling Groenvoorziening  van de gemeente Maastricht.  De groep kandidaten bestond uit 7 medewerkers van de buitendienst die zich voornamelijk bezig houden met de groenvoorzieningen in de gemeente Maastricht.  Deze cursus werd verzorgd in samenwerking met Veiligheidscentrum Limburg in Nuth.

Tijdens de theoriedag werd er aandachtig geluisterd naar de presentatie gegeven door Jan Pouls. Aan de hand van videobeelden en een stuk theorie werden de kandidaten op de hoogte gebracht omtrent regelgeving verkeersregelaars, rem- en stopafstanden, de arbowetgeving en met agressie in het verkeer. Uit de praktijk kwamen regelmatig casussen naar voren van de kandidaten, die tijdens de les besproken werden. De theoriedag vloog voorbij en aan het einde werd de theorietoets afgenomen. Deze theorietoets werd door alle kandidaten positief afgesloten.

Op maandag 29 februari was het tijd voor de praktijk. Begonnen werd met het geven van stop-  en oprijdtekens  op de openbare weg. Hier komt ook al een stukje communicatie met de weggebruikers om de hoek kijken. Regelmatig werden de kandidaten geconfronteerd met onverwachte antwoorden en opmerkingen van de weggebruikers. Een prima leermoment ! Daarna werd op het binnenterrein van de werf van de gemeente Maastricht geoefend hoe er geregeld diende te worden op de kruising. Voor allemaal een gewaarwording die ze niet hadden verwacht maar die een welkome aanvulling zou zijn op het “echte werk” op de examenkruising in Maastricht.

s ’Middags werd er geoefend op de kruising Terblijterweg/Vijverdalseweg in Maastricht. Een “flinke” kruising voor de kandidaten. Samen met  Jan Pouls werd de kruising betreden en de 1e schreden werden gezet in de verkeersregelaarscarriëre van de kandidaten. Onwenning maar met veel enthousiasme werd er geoefend. Iedere kandidaat had aan het einde van de dag, alleen op de kruising, het verkeer geregeld. Het was koud die maandag maar het zou nog erger worden op dinsdag, de examendag.

Op 1 maart werd om 09:15 uur weer gestart met de praktijk. Een harde gure, koude oostenwind blies over de kruising. Door de gemeente maastricht werden mutsen ter beschikking gesteld tegen deze vreselijke kou. Maar niemand liet zich uit het veld slaan. Doorgaan, we moesten en zouden allemaal slagen voor het examen die middag.  Om 13:30 uur werd begonnen met het examen onder toeziend oog van de gedelegeerde van de politieacademie. Het ging voorspoedig tot kandidaat no 5 aan de beurt was. Hij gaf een oprijdteken zoals het hoorde,  de 1e auto trok op, maar na enkele meters stopte hij zonder dat daartoe aanleiding was. Wat gebeurd er;  de achter hem rijdende auto zag te laat dat hij plotseling stopte, een harde knal en beide voertuigen stonden tegen elkaar stil, midden op het kruisingsvlak. De schrik zat er bij de kandidaat duidelijk in maar ondanks deze maleur ging hij door met het regelen van verkeer. Door Jan Pouls werden beide bestuurders aangesproken en nadat beiden het schadeformulier ingevuld hadden vervolgden ze hun weg.Uiteraard dacht de betreffende kandidaat dat hij niet was geslaagd. Niets was echter minder waar. Hij kreeg de complimenten van de gedelegeerde hoe hij met de situatie was omgegaan en dat het niet aan  hem te wijten was dat de aanrijding was gebeurd.
Aan het einde bleken alle 7 kandidaten te zijn geslaagd. Proficiat allemaal en bedankt voor jullie prima inzet, ondanks de striemende kou, de regen en hagelbuien tijdens het examen.  

<< terug