Cursus CROW 96a en 96b Polygarde


Op verzoek van Polygarde Maastricht, een van de grootste verkeersregelaarsbureau's in Zuid Limburg werden in samenwerking met
* Noptra Opleidingen in Geleen ,
* Wegwijzer verkeersopleidingen
* Jan Pouls Training en Verkeersadvies,4 cursusdagen verzorgd voor het Veilig werken langs de weg aan de beroeps verkeersregelaars van Polygarde.

In totaal werden 24 beroeps verkeersregelaars verdeeld over 2 groepen, 4 dagen aan de tand gevoeld omtrent de gevaren die er zijn bij het werken langs de weg en de daarbij behorende regelgeving. Zowel het werken langs de weg bij het onderliggend wegennet (provinciale en gemeentelijke wegen 96B CROW) als bij Rijkswegen (autosnelwegen 95A CROW) werd behandeld. De beroeps verkeersregelaars van Polygarde, die dagelijks te maken hebben met werkzaamheden op of aan de weg, werden gedurende de dagen bewust gemaakt van de maatregelen, maatvoeringen en betekenissen die worden gebruikt in deze materie. Nulpunt, veiligheidszone en werkvak waren kreten die regelmatig voorbij kwamen tijdens de cursus. Ook de afmetingen en het plaatsen van borden en afzethekken werd in theorie besproken.

Bij het gedeelte over de Rijkswegen (96a CROW) werd ook aandacht besteed aan Incident Management. Hierbij kwam o.a het gebruik van geel zwaailicht, afstand tussen de pionnen en fend-off positie ter sprake.De cursus werd door Jan Pouls en Rob Snelleman (Wegwijzer opleidingen) verzorgd. Door alle cursisten werd met veel enthousiasme deelgenomen aan deze "op maat gemaakte" cursus. Naast het theorie gedeelte werd ook in de praktijk geoefend op de openbare weg. Ter hoogte van de cursuslocatie in Geleen werd een afzetting geplaatst door de cursisten, welke de toetsing van de CROW richtlijnen konden doorstaan. Door alle cursisten werden borden afzetten, pionnen enz geplaatst volgens de richtlijnen van het CROW. Uiteraard werd de eigen veiligheid en de veiligheid voor het overige verkeer door de docenten in de gaten gehouden. Veel praktische tips werden aangereikt aan de kandidaten.

Als afsluiting van de cursus werd door de kandidaten een theorietoets gedaan. Alle kandidaten slaagden voor deze toets waarna ze certificaat: Veilig Werken Langs de Weg in ontvangst konden nemen.
Uit de evaluatie bleek dat alle cursisten het nut en de noodzaak van deze cursus deelden en dat de opgedane kennis een welkome aanvulling is op het dagelijks werk als beroeps verkeersregelaar.

Met dank aan Noptra Opleidingen en Wegwijzer verkeersopleidingen voor het mede samenstellen van deze opleiding die ook voor andere bedrijven "op maat verzorgd" kan worden. Voor meer info hierover kunt U contact opnemen met een van de opleidingsinstituten.<< terug