Cursus Visitatie en Rapporteren bij Vixia Sittard


Op donderdag 5 maart werd door Jan Pouls Training samen met Leo Helder Training een cursus Visitatie en Rapporteren verzorgd voor de bedrijfsbeveiliging van Vixia in Sittard.

Door de opleiders was een lesprogramma opgesteld waarbij eerst de bevoegdheden van de beveiligers werden toegelicht en besproken. Door de 8 kandidaten werd met veel enthousiasme kennisgemaakt met de theoretische uitleg. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden werd duidelijk gemaakt hoe de mensen bij controle op het bedrijfsterrein van Vixia te werk moeten gaan bij visitatie van bezoekers aan dit bedrijf.
In samenwerking met Dhr Jos Houben, teamleider van de afdeling beveiliging werd een procedure ontwikkeld die door de leden van de bedrijfsbeveiliging moeten worden uitgevoerd tijdens hun werkzaamheden. Ook werden formulieren ontwikkeld die gebruikt gaan worden door de mensen van de bedrijfsbeveiliging. In het middaggedeelte werden enkele praktijkoefeningen gedaan aan de hand waarvan door de leden van de bedrijfsbeveiliging 2 rapportages gemaakt dienden te worden.

Deze rapportages zullen ingezonden dienen te worden door de cursisten waarna ze zullen worden beoordeeld. De dag ging snel voorbij en alle kandidaten waren het er unaniem over eens dat deze cursus een belangrijke bijdrage zal leveren tijdens hun werk als bedrijfsbeveiliger.

<< terug